Mart 25, 2024
Antalya/TR

Dijital Dönüşüm Ofisi Çalışması

1. Dijital Dönüşüm Nedir?

 • Dijital dönüşümün tanımı ve önemi
 • Dijital dönüşümün iş dünyasındaki rolü
 • Başarılı dijital dönüşüm örnekleri

2. Temel Teknolojiler

 • Bulut bilişim ve avantajları
 • Büyük veri analitiği
 • Yapay zeka ve makine öğrenimi
 • Nesnelerin interneti (IoT)
 • Blockchain teknolojisi

3. Dijital Strateji Oluşturma

 • Dijital dönüşüm stratejisi nedir?
 • Stratejik planlama ve yol haritası oluşturma
 • Hedeflerin belirlenmesi ve KPI’ların tanımlanması

4. Dijital Araçlar ve Platformlar

 • Proje yönetim araçları (Trello, Asana, Jira)
 • İletişim ve işbirliği araçları (Slack, Microsoft Teams)
 • Veri analizi ve raporlama araçları (Tableau, Power BI)

5. Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya

 • Dijital pazarlamanın temelleri
 • SEO ve SEM stratejileri
 • Sosyal medya yönetimi ve içerik oluşturma
 • E-posta pazarlama ve otomasyon

6. Veri Güvenliği ve Gizlilik

 • Siber güvenlik tehditleri ve önlemleri
 • Veri gizliliği yasaları ve regülasyonlar (GDPR, KVKK)
 • Güvenli veri saklama ve şifreleme yöntemleri

7. Çevik (Agile) ve Scrum Metodolojileri

 • Agile prensipleri ve Scrum framework’ü
 • Sprint planlama ve yönetimi
 • Scrum rolleri (Product Owner, Scrum Master, Development Team)
 • Kanban ve diğer çevik araçlar

8. Dijital Dönüşümde Liderlik ve Kültür

 • Dijital liderlik nedir?
 • Dijital kültür oluşturma ve değişim yönetimi
 • Ekip içi işbirliği ve motivasyon teknikleri

9. Gelişen Teknolojiler ve Gelecek Trendler

 • Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR)
 • 5G ve bağlantılı cihazlar
 • Robotik süreç otomasyonu (RPA)
 • Gelecekteki dijital trendler ve iş dünyasına etkileri

10. Proje Uygulamaları ve Case Studies

 • Gerçek dünya dijital dönüşüm projelerinin analizi
 • Öğrencilerin kendi dijital dönüşüm projelerini tasarlamaları
 • Proje sunumları ve geri bildirim oturumları

Our Speakers